Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie MS ČČK v Orlové

Historie Českého červeného kříže (ČČK) v Orlové, tehdy ještě Československý červený kříž (ČSČK), se váže již od poloviny 20. stol. V té době fungovalo na území města Orlové a přilehlých obcí několik místních skupin, které byly vázány na jednotlivé části města, území, obce nebo velké podniky. Členská základna byla tvořena stovkami dobrovolníků a byl veden velmi bohatý kulturní život. S postupem času však byly jednotlivé skupiny rušeny, hlavně v 80. letech a po roce 1989. Čas plynul a zbývala poslední místní skupina: Orlová-Poruba.

Místní skupina Českého červeného kříže (tehdy ještě ČSČK) byla založena v květnu roku 1961 a spádová členská základna tvořila oblast městské části Orlová-Poruba. Po roce 1989 zůstala prakticky jediná činná na území města. Přestože byla jediná, ponechala si původní zakládací název i přesto, že členská základna byla postupně tvořena obyvateli z celého města a okolí.

historie-5.jpg

historie-3.jpg

Historické fotografie MS ČČK Orlová z let 1955-1962

 

Naše skupina si udržovala relativní aktivitu k cca 150 členům. Členové ale odcházeli vzhledem k věku, zdraví aj. a aktivita se téměř zastavila. Hrozilo velmi reálné riziko, že i poslední místní skupina bude zrušena nebo bude fungovat pouze "papírově".

 

Psal se rok 2009 a vedení místní skupiny se ujala Eva Svidrová, která navázala na historii. znakk.jpgCelé představenstvo bylo ve velmi těžké situaci. Členská základna sice byla relativně velká, ale vzhledem k věku členů chyběla chuť tvořit aktivitu a účastnit se akcí. Chyběla "mladá krev", která by aktivitu skupiny oživila a nabídla novou energii.

 

Prozatím se smutný konec nekoná. Členská základna se zredukovala ze 120ti členů na 50.

 

Od roku 2010 se objevují mladí nadšenci, kteří svou kreativitou a zapáleností posunuli MS ČČK v Orlové mnohem dál. Kompletně jsme zrekonstruovali a doplnili vybavení tak, aby splňovalo současné normy a standardy nejen co se kvality poskytované předlékařské první pomoci týče, ale i praktického využití. Členové se začali profesionalizovat, zúčastňovali se odborných školení a kurzů, které skupině přináší další možnosti. Nabízíme také přednášky a workshopy pro mateřské i základní školy a jiné organizace. V kombinaci s vytrvalostí a zkušenostmi mnohem starších členů se místní skupina stává stále dravější, kreativnější a má mnohé co nabídnout nejen městu, ale i jeho obyvatelům. Stáváme se pevnou součástí kulturního života v Orlové.

V roce 2015 jsme spustili pilotní projekt "Neodcházej... Pomoz!", který minimálně ve Střední Evropě nemá obdoby. Po tomto projektu nás přepadlo nové pracovní nadšení, které vykrystalizovalo v nové nápady. Doplňujeme technické prostředky, aby bylo pacientům, ale i členům ČČK poskytnuto kvalitní a důstojné zázemí. Pořízením radiostanic zajišťujeme komunikaci mezi členy na našich akcích a zdravotnických asistencích, aby byla naše činnost maximálně koordinována k maximálním výsledkům, především v rizikových situacích.

V roce 2016 doplňujeme naše profesionální vybavení o automatický externí defibrilátor a resuscitační soustavu pro podávání kyslíku. Naším cílem je poskytnout při naši činnosti na zdravotnických asistencích co nejúčinnější první pomoc v největší možné míře za použití moderních prostředků, a minimalizovali tak následky a poškození zdraví při náhlých situacích. Také pracujeme na přípravách k navázání mezinárodní spolupráce.

 

 

Těšíme se, že se společně budeme i nadále setkávat nejen mezi členy,

ale také s občany na kulturních, sportovních a společenských akcích města, spolků a klubů.

 

historie-2.jpg

historie-4.jpg